NL EN

Investment Services

PME heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van nationale en internationale vastgoedtransacties voor zowel aankopende als verkopende partijen. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van commercieel vastgoed zijnde kantoren, winkelcentra, logistiek, multifunctionele bedrijfsruimten en hotels.

 

Het gaat hierbij in de ervaring om zowel individuele objecten als om gehele portefeuilles of delen daaruit voor of van vastgoedbeleggers. Uiteraard werken we ook samen met ontwikkelaars die hun objecten voor een optimale prijs willen verkopen.

 

De aan- en verkoop van onroerend goed is een complex proces, dat uiterst zorgvuldig moet worden ingevuld en uitgevoerd.

 

Onze kracht is dat wij onze klanten onafhankelijk van dienst kunnen zijn vanaf de prille oriëntatiefase tot en met het uiteindelijk afronden van het onderhandelingstraject. Hierbij komen verschillende disciplines aan bod:

 

Profileren zoekobject

Nadat er samen met de opdrachtgever een profiel is gemaakt voor een vastgoedbelegging (locatie, huurwaardes en rendementseisen) gaan wij op zoek naar de juiste belegging. Onderbouwing aankoop object Met gebruikmaking van onze kennis van de markt en expertise vindt er een onderbouwing van de waarde van het aan te kopen object plaats en indien gewenst van een exit strategie.

 

Managen van due diligence procedures namens opdrachtgever

De juridische due diligence richt zich op een juridische begeleiding en advisering waarbij het bedrijfsbelang van de opdrachtgever centraal staat en waarbij commerciële kansen en risico’s worden afgewogen tegen juridische risico’s. Contractsonderhandelingen over prijs, juridische status van een object, levertijd, voorwaarden voor koop, garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheidsregelingen worden veelal in nauwe samenwerking met gerenommeerde internationale advocatenkantoren gevoerd. Door middel van pragmatisch en creatief advies worden juridische risico’s geïnventariseerd en tot normale proporties teruggebracht.

 

De technische due diligence richt zich op technische begeleiding en advisering. Vanuit de eigen organisatie worden er gerenommeerde, externe adviseurs aangestuurd die het aan te kopen object toetsen. Aandachtspunten zijn dan de bouwkundige, constructieve en installatie technische staat van een gebouw, de functionaliteit, indeelbaarheid en flexibiliteit, toetsing aan wettelijke veiligheidseisen en aan milieu-eisen.

 

De commerciële due diligence richt zich op commerciële begeleiding en advisering. Deze richt zich met name op onderzoek naar de juistheid van de verkoopprijs door middel van een taxatierapport opgesteld door een gerenommeerde taxateur.

 

De fiscale due diligence. PME zal in samenwerking met gerenommeerde specialisten toezien op de optimalisering van de fiscale structuur van de transactie, het fiscaal optimaal financieren van de transactie en de omzet en overdrachtsbelasting structuur van de transactie.

 

Vastgoedmanagement

Als een aankooptraject positief is afgerond kan het vastgoedmanagement worden opgepakt door onze dochteronderneming "PME Projectmanagement" waarbij het belang van de opdrachtgever voorop staat zodat de waarde van de belegging in de toekomst behouden blijft.