NL EN

Disclaimer

Door het gebruik van de website van PME Group stemt de internetgebruiker in met de disclaimer zoals hieronder beschreven. PME Group streeft telkens naar verstrekking van de juiste informatie via haar internetsite. Ondanks de zorg en aandacht aan de inhoud van de internetsite van PME Group kan het zo zijn dat genoemde inhoud onvolledig of onjuist is. PME Group kan echter nimmer verantwoordelijk worden gehouden indien de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Indien de internetgebruiker informatie heeft verkregen via de website van PME Group of via een verwijzing van andere website(s) naar de website van PME Group, dan is het risico van het gebruik van deze informatie geheel voor de internetgebruiker. De internetsite van PME Group bevat met zorg gekozen verwijzingen naar internetsites van derden. PME Group is nimmer verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van de inhoud van haar internetsite of de inhoud van de internetsite waartoe haar internetsite verwijst of voor het (dis)functioneren van de site waarnaar zij verwijst. Evenzo aanvaardt PME Group geen enkele aansprakelijkheid indien een digitaal virus van welke aard dan ook hetzij op de server van PME Group hetzij op servers van derden terecht is gekomen via verwijzingen van en naar de PME Group internetsite.

 

Privacy

 

Mede op basis van de geldende privacy wetgeving respecteert PME Group met uiterste zorg de vertrouwelijke persoonsgegevens van internetgebruikers. Het kan zo zijn dat u de internetsite bezoekt teneinde informatie met ons uit te wisselen. PME Group zal alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien PME Group contact met u opneemt, tenzij u aangeeft dit niet op prijs te stellen, is dit vanwege het feit dat u ons om bepaalde informatie of diensten heeft gevraagd waarop u prijs zou kunnen stellen.