NL EN

Financial Engineering

Om in de prille fase van de planontwikkeling of gebouwexploitatie grip te houden op de financiële haalbaarheid maken we gebruik van financial engineering. Dit omhelst een maatwerk analyse van de financiële processen die zich afspelen bij de ontwikkeling van of de exploitatie van onroerend goed.

 

Met behulp van geavanceerde rekenmodellen geven wij inzicht in deze financiële processen die zich afspelen. De input van de modellen bestaat uit financiële projectgegevens en specifieke rekenparameters. Indien nodig zullen verschillende scenario’s worden doorberekend.

 

Het doel is te komen tot een optimaal proces waarin financiële projectrisico’s beheersbaar worden gemaakt en de financiële haalbaarheid van een project wordt gewaarborgd.

 

Deze dienst wordt onder andere toegepast bij:

 

- Rendementsanalyse

- Haalbaarheidsanalyse

- Projectoptimalisatie