NL EN

Local Asset Management

Concreet heeft ons Asset Management Team één gemeenschappelijk doel: het rendement op de investeringen in de vastgoedportefeuille realiseren, behouden en verbeteren. Door te adviseren in de strategie van de portefeuille, waaronder de aan- en verkoop van onroerend goed, kunnen wij de bepaalde doelstellingen realiseren. Altijd discreet en exclusief naar onze opdrachtgevers.

Beleid en strategie

Het beleid wordt volledig afgestemd op de doelstelling die de belegger of het fonds heeft. Om deze doelstelling uit te kunnen voeren maken wij gebruik van locale know-how. Belangrijke richtlijnen daarbij zijn ervaringen en cijfers uit het verleden en analyses voor de toekomst.

Fiscale en financiële zaken op portefeuille niveau

Fiscale en financiële aspecten die van belang zijn voor het realiseren van het meest optimale resultaat worden professioneel geanalyseerd. Het doel hiervan is een verantwoorde, sluitende verslaglegging en/of verantwoordingsrapportage.

Management vennootschappen en fondsen

Wij voorzien in de juiste verslaglegging en werkzaamheden die verbonden zijn aan de structuur waarmee wordt gewerkt. In overleg kunnen wij deze werkzaamheden zelf uitvoeren of in samenwerking met derden coördineren, zodat alle zaken correct worden verwerkt en vastgelegd.

Marktoriëntatie

Marktoriëntatie is een samenvoeging van ervaringen uit het verleden gecombineerd met verwachtingen voor de toekomst. Dit wordt volledig afgestemd op het beleid en de doelstellingen van een belegger of fonds, passend binnen de branche. Op macroniveau worden eerst diverse aspecten geanalyseerd om vervolgens op microniveau nieuwe marktmogelijkheden concreet in beeld te brengen.

Juridische zaken op portefeuille niveau

Juridische aspecten zijn voor diverse punten van groot belang; de structuur van een fonds, de projecten, maar ook de onderliggende contracten. Wij coördineren en structureren deze aspecten met medewerking van externe specialisten om zaken zo correct en zo optimaal mogelijk vast te leggen.

Aquisitie en dispositie

Gezien de jarenlange ervaring en expertise in de markt kunnen wij voor opdrachtgevers acquisitie of dispositie plegen of ondersteunen. Door ons netwerk kunnen wij door middel van directe ingangen in de markt bij gerenommeerde partijen deze werkzaamheden uit laten voeren en hiermee onze opdrachtgevers optimaal van dienst zijn.